Smartmile

Algemene voorwaarden Smartmile

1 TOEPASSINGSGEBIED

(1) Deze algemene voorwaarden (hierna “Voorwaarden” genoemd) zijn van toepassing op alle contracten die worden gesloten via onze website smartmile.nl of via de smartphone-app Smartmile tussen ons, Smartmile Nederland B.V., Rijksstraatweg 68, 3454JD, De Meern (hierna te noemen “Smartmile”) en u als klant. Ze zijn ook van toepassing op alle logistieke diensten die worden aangeboden door Smartmile, zoals de mogelijkheid om pakketten te bezorgen die door derden zijn verzonden naar een locatie in beheer van Smartmile.

§ 2 CONCLUSIE VAN DE OVEREENKOMST

(1) Voorwaarde voor acceptatie van een contract met Smartmile is de registratie met uw e-mailadres, uw mobiele telefoonnummer en het postadres waarop u officieel staat geregistreerd.

(2) U bent verplicht om deze gegevens volledig en correct te verstrekken bij het registreren. Vaste of multiservice telefoonnummers kunnen niet geregistreerd worden als mobiel telefoonnummer en postvakken kunnen niet als postadres worden opgegeven.

(3) De registratie van het gebruikersaccount is voor u gratis.

(4) Klanten jonger dan 18 jaar kunnen zich niet registreren voor de Smartmile-service.

(5) Registratie wordt alleen geaccepteerd voor individuele natuurlijke personen (d.w.z. familie registraties of registraties voor rechtspersonen zijn niet toegestaan).

(6) Het gebruikersaccount is niet overdraagbaar.


§ 3 RECHT VAN HERROEPING

(1) U heeft het recht om deze overeenkomst zonder opgave van redenen binnen veertien dagen te beëindigen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de contractdatum. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract in te trekken. U kunt uw kennisgeving van herroeping verzenden per post, e-mail of via het contactformulier via het contactformulier op www.smartmile.nl. U kunt ook het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingsperiode te behouden, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voor het einde van de herroepingsperiode.

Gevolgen van intrekking:
Als de gebruiker het contract op een effectieve manier intrekt, moeten de voordelen aan beide uiteinden worden teruggegeven.


§ 4 PAKKETTEN ONTVANGEN

Smartmile biedt de volgende diensten na registratie:
(1) Smartmile biedt u de mogelijkheid om uw pakketten te laten afleveren bij een Smartmile pakketautomaat. Hierbij moet u de locatie van het Smartmile pakketautomaat opgeven als het afleveradres en eventueel de gegevens van uw persoonlijke Smartmile ID.

(2) Voor het ophalen van een pakket uit een Smartmile pakketautomaat ontvangt u een afhaalcode per email of sms. Uw pakket dient binnen 7 dagen na de kennisgeving te worden opgehaald, anders wordt uw pakket retour gezonden. 

(3) U kunt alleen goederen ontvangen via een Smartmile pakketautomaat die per post kunnen worden verzonden. Pakketten moeten altijd correct worden verpakt, zoals vereist bij verzending per post.

(4) Leveringen uit het buitenland waarvoor douanerechten of belastingen moeten worden betaald, rembours zendingen en zendingen die een leeftijdscontrole behoeven, kunnen niet in een Smartmile pakketautomaat worden ontvangen. 

(5) Voor mogelijke schade aan pakketten, veroorzaakt door Smartmile of een bedrijf in opdracht van Smartmile dekt Smartmile een eigendomsverzekering tot €500 per pakket. § 7 is ook van toepassing.

(6) Bij overcapaciteit van een Smartmile pakketautomaat of als een pakket om andere redenen niet kan worden opgeslagen in een pakketautomaat, wordt uw pakket gebracht naar een servicepunt of Smartmile pakketautomaat in de omgeving. In dit geval wordt er contact met u opgenomen via uw opgegeven telefoonnummer, per e-mail of sms en worden verdere stappen voor het overhandigen van het pakket overeengekomen.


§ 5 ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

(1) De communicatie tijdens het gebruik van de diensten van Smartmile gebeurt elektronisch, met name via e-mails, sms-berichten of andere berichten die via een computer of mobiel apparaat naar Smartmile worden verzonden. U stemt ermee in om elektronische communicatie van ons te ontvangen en dat voor elke vorm van elektronische communicatie geen schriftelijke vorm vereist is, tenzij dwingende wettelijke vereisten een andere vorm van communicatie vereisen.


§ 6 RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

(1) U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van toegang tot uw computer en mobiele apparaten. U moet alle nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat het wachtwoord geheim wordt gehouden en veilig wordt bewaard. Als u merkt dat onbevoegde derden kennis hebben van het wachtwoord, moet u het wachtwoord onmiddellijk wijzigen of laten wijzigen door Smartmile. U bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet naleven van deze verplichtingen.

(2) U bent verantwoordelijk voor de bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot onze diensten, bijvoorbeeld toegang tot codes die wij u per sms sturen voor het verzamelen van pakketten.

(3) U bent ervoor verantwoordelijk dat uw accountinformatie voor de Smartmile-service altijd correct en volledig is. Wijzigingen en aanvullingen moeten zonder verwijtbare aarzeling worden doorgegeven aan de klantenservice van Smartmile.

(4) U mag de Smartmile-service niet gebruiken,

a. op een manier die de service of toegang daartoe kan onderbreken, beschadigen of anderszins kan belemmeren, of
b. voor frauduleuze doeleinden, met betrekking tot een misdrijf of illegale activiteit, of
c. om intimidatie, ongemak of angst te veroorzaken.

(5) In geval van schending van toepasselijk recht, contractuele overeenkomsten of onze richtlijnen, hebben wij het recht om de diensten in te trekken of uw Smartmile-account te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. Er is geen aanspraak op een kennisgeving van de overeenkomstige redenen.


§ 7 AANSPRAKELIJKHEID

(1) In geval van contractuele en externe aansprakelijkheid en opzettelijke en grove nalatigheid is er aansprakelijkheid in overeenstemming met wettelijke bepalingen voor schadevergoeding of vergoeding van nutteloze uitgaven.

(2) In andere gevallen is aansprakelijkheid, voor zover niet bepaald in paragraaf 3 en 4, alleen van toepassing op een schending van een contractuele verplichting, die de correcte uitvoering van het contract in eerste instantie mogelijk maakt en met inachtneming waarop u als een klant regelmatig een beroep kan doen (zogenaamde kardinale verplichting) en is beperkt tot de vervanging van de voorzienbare en typische schade. In alle andere gevallen is aansprakelijkheid uitgesloten, behoudens het bepaalde in lid 3.

(3) De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en de productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast door de bovengenoemde beperkingen en uitsluitingen.

(4) Smartmile streeft er altijd naar om ervoor te zorgen dat het systeem, met name de respectieve gebruikersaccount van de gebruiker, zonder onderbreking beschikbaar is en dat overdrachten onberispelijk zijn. Vanwege de aard van internet kan dit echter niet altijd worden gegarandeerd. Vanwege onderhoud of integratie van nieuwe services kan de toegang tijdelijk worden beperkt of onderbroken. Smartmile streeft ernaar om onderbrekingen of beperkingen vooraf te melden en te beperken. Een claim tot schadevergoeding tegen Smartmile als gevolg van dergelijke onderbrekingen is uitgesloten.


§ 8 KOSTEN

(1) Regelmatig gebruik van de Smartmile diensten volgens de algemene voorwaarden is gratis voor u als klant.


§ 9 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

(1) Op overeenkomsten tussen Smartmile en de gebruiker waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepassing van de VN-Kooprecht is uitgesloten.

(2)  In het geval van een geschil zal enkel de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht bevoegd zijn om te oordelen over het geschil. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

Hier kunt u deze algemene voorwaarden downloaden als PDF-bestand

Geldig vanaf 01.07.2017