Smartmile

Smartmile-palvelun käyttöehdot

1. Käyttöehdot

1.1. Käyttämällä Smartmile-palvelua käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä käyttäessään Smartmile-palvelua. Ethän käytä Smartmile -palvelua mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja kokonaisuudessaan. Nämä käyttöehdot koskevat vain Smartmile-palvelun käyttöä, ei osto- ja toimitussopimuksia yhteistyökumppaneiden ja käyttäjien välillä. Smartmile-palvelun käyttö edellyttää matkapuhelinta ja matkapuhelinliittymää. Tarkemmat kuvaukset Smartmile-palvelusta ja lisätiedot Smartmile-palvelun laitteistovaatimuksista löydät osoitteesta [Smartmile.fi] Huomioithan, että voit rekisteröityä palveluun ja käyttää palvelua vain yksityishenkilönä. Mikäli käytät Smartmile-palvelua yrityksen, yhdistyksen tai muun oikeushenkilön hyväksi, vakuutat olevasi oikeutettu edustamaan kyseistä oikeushenkilöä.

2. Määritelmät

“Yhteistyökumppani” tarkoittaa verkkokauppaa, kuljetus- tai postiyritystä tai muuta Smartmilen kanssa yhteistyösopimuksen tehnyttä yhteistyökumppania, joka toteuttaa tuotteidensa tai kuljetusverkossansa olevien lähetysten toimituksen Käyttäjille Smartmile-palvelun kautta.

“Smartmile” tarkoittaa Smart Mile Solutions Oy:tä, Åkerlundinkatu 2 A, 33100 Tampere, Suomi, Y-tunnus 2834513-1, mikäli käyttäjä on Suomessa ja Smart Mile Solutions B.V.:ta, Proostwetering 41, 3543 AC Utrecht, Alankomaat, Y-tunnus 66127769 tai sen mahdollista maakohtaista tytäryhtiötä, mikäli käyttäjä on jossakin muussa maassa.

“Smartmile-sovellus” tarkoittaa Smartmilen tarjoamaa digitaalista sovellusta nimeltä Smartmile, jonka kautta käyttäjä voi tilata yhteistyökumppaneiden tuotteiden tai kuljetuksessa olevien lähetysten ohjauksen Smartmilen pakettiautomaattiin tai muuhun itselleen sopivaan Smartmile-palvelun käytössä olevaan toimituspaikkaan.

“Smartmile-palvelu” tarkoittaa sekä Smartmile-sovellusta, Smartmile-internetsivustoja [Smartmile.fi, Smartmile.eu], Smartmilen pakettiautomaatteja, että muita Smartmile-internetsivustolla mainittuja sijainteja sekä niihin liittyviä tietoliikenne- ja logistiikkapalveluja.

“Käyttäjä” tarkoittaa Smartmile-palvelua käyttävää luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä.

3. Smartmile

 Käyttäjille SuomessaKäyttäjille muissa maissa
Nimi:Smartmile Solutions OySmart Mile Solutions B.V.
Liikenimi:Smartmile
Osoite:

Åkerlundinkatu 2 A
33100 Tampere
Finland

Proostwetering 41, 3543 AC Utrecht
Netherlands
Y-tunnus tai vastaava rekisterinumero: 2834513-166127769
Arvonlisäverotunniste: FI28345131NL856406247B01
Sähköposti:asiakaspalvelu@smartmile.euinfo@smartmile.eu

4. Kuvaus Smartmile-palvelusta

4.1. Smartmile toimii välittäjänä käyttäjän ja yhteistyökumppaneiden välillä ja tarjoaa alustan, jota käyttäjä voi käyttää yhteistyökumppanilta saapuvien lähetysten ohjaamiseen, toimitukseen ja palautukseen. Käyttäjä voi luoda Smartmile-palvelussa käyttäjäprofiilin, jossa hän ilmoittaa itselleen tarjolla olevista sopivimman toimituspaikan ja muut tarvittavat yhteystiedot, ja saa yksilöllisen ja henkilökohtaisen virtuaalisen toimitusosoitteen sekä Smartmile-tunnuksen, joita hän voi käyttää Smartmile-palvelua tilatessaan.

4.2. Käyttäjän ostettua tavaran tai kuljetuspalvelun yhteistyökumppanin verkkokaupasta syntyy yhteistyökumppanin ja käyttäjän välille sitova sopimus yhteistyökumppanin tuotteiden ja palveluiden ostosta (“Ostosopimus”). Smartmile ei ole vastuussa siitä, täyttääkö Yhteistyökumppani Ostosopimuksessa sovitut velvoitteensa.

4.3. Valitsemalla Yhteistyökumppanilta ostetun tuotteen tai lähetyksen toimitustavaksi Smartmile-palvelun toimituspaikan ja yksilöllisen Smartmile-tunnuksensa käyttäjä tekee sitovan tilauksen lähetyksen toimituksesta Smartmile-palvelun toimipisteeseen (”Tilaus”). Smartmile vastaa toimituspalvelun suorittamisesta näiden ehtojen mukaisesti.

4.4. Tehty tilaus Smartmile-toimituksesta on sitova eikä sitä voi peruuttaa tai irtisanoa sen jälkeen, kun tilaus on tehty Smartmile-palvelussa. Tarkistathan huolellisesti Smartmile-palvelussa tekemäsi tilauksen ennen sen lähettämistä

5. Käyttäjätilit

5.1. Voidakseen käyttää Smartmile-palvelua Käyttäjän tulee luoda käyttäjätili Smartmile-palvelussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Palvelun käyttäjätilit ovat henkilökohtaisia. Käyttäjä sitoutuu pitämään salassa tilitietonsa ja muut vastaavat tiedot, joilla Käyttäjä pääsee kirjautumaan käyttäjätililleen. Yhdellä Käyttäjällä voi olla vain yksi käyttäjätili.

5.2. Mikäli Käyttäjä epäilee käyttäjätilinsä olevan kolmannen osapuolen käytössä tai mikäli kolmannella osapuolella on tiedossaan tietoja, jolla kolmas osapuoli pääsee käsiksi käyttäjätiliin, tulee Käyttäjän välittömästi ilmoittaa tästä Smartmilelle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätilinsä käytöstä.

6. Maksut

6.1. Smartmile-palvelun käyttö Suomessa on toistaiseksi esittelyvaiheessa ja käyttäjälle maksutonta esittelyvaiheen ajan. Esittelyvaiheen jälkeen Smartmile-palvelu muuttuu maksulliseksi siten, että sen käytöstä veloitetaan käyttäjältä maksu joko kuukausikohtaisesti tai tilauskohtaisesti, käyttäjän valinnan mukaan.

6.2. Käyttäjille lähetetään hyvissä ajoin ennen esittelyvaiheen päättymistä tiedote Smartmile-palvelun muuttumisesta maksulliseksi, ehtopäivityksestä, maksuperusteista ja peruuttamisoikeudesta, jolloin käyttäjät voivat harkintansa mukaisesti lopettaa Smartmile-palvelun käytön tai sitoutua uusiin ehtoihin maksuineen.

7. Tilauksen toimitus

7.1. Käyttäjän tilaus toimitetaan käyttäjän palvelussa valitsemaan Smartmilen pakettiautomaattiin, logistiikkakeskukseen tai muuhun lähetysten vastaanottamisen mahdollistavaan sijaintiin sijaintien aukioloaikojen mukaisesti (”Noutopiste”). Noutopisteiden aukioloajat ovat saatavilla Smartmile-palvelussa.

7.2. Tilauksen saapuessa käyttäjän ilmoittamaan noutopisteeseen Käyttäjä saa matkapuhelimensa Smartmile-sovellukseen tai tilaus hetkellä ilmoittamaansa matkapuhelinnumeroon tai sähköpostiin yksilöllisen, tilauksen noudon mahdollistavan koodin. Käyttäjän tulee olla tavoitettavissa Smartmile-palveluun ilmoittamistaan matkapuhelinnumerosta ja sähköpostiosoitteesta. Mikäli käyttäjän ilmoittamaan puhelinnumeroon tai sähköpostiin ei saada yhteyttä, voi Smartmile tai yhteistyökumppani peruuttaa toimituksen. Käyttäjältä voidaan tällöin veloittaa tilauksen varastointi- palautus- ja kuljetuskustannukset.

7.3. Tilaus on noudettavissa noutopisteestä viikon ajan tilauksen noutokoodin saapumisesta käyttäjälle. Mikäli käyttäjä ei nouda tilausta tässä ajassa, tilaus palautuu yhteistyökumppanille, ja käyttäjältä voidaan tällöin veloittaa tilauksen varastointi- palautus- ja kuljetuskustannukset.

7.4. Smartmile-palvelussa voidaan käsitellä vain paketteja, joiden sisällön kuljettaminen on lain mukaan mahdollista kansallisessa postipalveluverkossa ja joiden ulkomitat ovat enintään 40 cm x 40 cm x 60 cm ja joiden paino on enintään 30 kg. Huolehdithan, että tilauksesi eivät ylitä näitä mittoja.

7.5. Lisäksi Smartmile-palvelussa ei voida käsitellä tilauksia jotka eivät ole riittävästi ja huolellisesti paketoituja tai joiden vastaanottamiseen liittyy rajoituksia, kuten vastaanottajan iän pakollinen tarkistaminen, tulliselvitys, tilauksen tai kuljetuksen maksua vastaanotettaessa.

7.6. Mikäli Smartmile-palveluun saapuva tilaus ei täytä tässä asetettuja ehtoja, se voidaan Smartmilen harkinnan mukaan palauttaa yhteistyökumppanille, ohjata seuraavaan lähimpään noutopisteeseen, tai sopia käyttäjän kanssa muusta toimitustavasta. Käyttäjältä voidaan tällöin veloittaa tilauksen varastointi- palautus- ja kuljetuskustannukset sekä muut tapauksesta aiheutuneet käsittelykustannukset.

7.7. Mikäli käyttäjän Smartmile-palvelussa noutopisteeksi ilmoitetun pakettiautomaatin toimituskapasiteetti on esim. poikkeuksellisen suuren tilausmäärän, teknisen vian tai muun syyn vuoksi rajoitettu eikä Tilausta voida toimittaa käyttäjän valitsemaan noutopisteeseen, tilaus voidaan siirtää seuraavaan yhteistyökumppanin lähimpään noutopisteeseen. Tällöin yhteyttä otetaan Käyttäjän ilmoitettuun matkapuhelinnumeroon, sähköpostitse tai muulla sopivalla tavalla.

8. Aika-arviot

8.1. Toimitusajankohta sekä kaikki muut Smartmilen tai yhteistyökumppanin Smartmile-palvelussa käyttäjälle antamat tarkemmat aika-arviot toimituksesta ovat vain arvioita. Smartmile tai yhteistyökumppani eivät takaa, että tilaus on toimitettu noutopisteeseen arvioituna ajankohtana. Tilauksen toimitusaikaan vaikuttavat yhteistyökumppaneiden käyttämät logistiikkaratkaisut, liikenne, ruuhka-ajat ja sääolosuhteet.

9. Immateriaalioikeudet

9.1. Kaikki immateriaalioikeudet Smartmile-palveluun tai siihen liittyvään dokumentaatioon ja niiden osiin ovat yksinomaan Smartmilen ja/tai sen alihankkijoiden/lisenssinantajien omaisuutta. “Immateriaalioikeudet” tarkoittavat tekijänoikeuksia sekä lähioikeuksia (mukaan lukien tietokantojen ja luetteloiden suojaa sekä valokuvien tekijänoikeuksia), patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä, liikesalaisuuksia, osaamista, tietoa ja mitä tahansa muuta rekisteröitävää tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta.

10. Muut Smartmile-palvelun käyttöä koskevat ehdot 

10.1. Smartmile-palvelua saavat käyttää vain 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt.

10.2. Käyttäjän tulee noudattaa kaikkea voimassaolevaa lainsäädäntöä ja muita säännöksiä käyttäessään Smartmile-palvelua, mukaan lukien alkoholin ja tupakan ostamista koskevaa lainsäädäntöä.

10.3. Kehitämme Smartmile-palvelua jatkuvasti ja voimme poistaa tai muuttaa Smartmile-palvelua tai sen toimintoja, mukaan lukien palvelussa saatavilla olevia ominaisuuksia, toimitustapoja, noutopisteitä tai yhteistyökumppaneita.

10.4. Olet vastuussa kaikkien Smartmile-palvelun käyttöön tarvittavien laitteiden ja välineiden (kuten matkapuhelimien) ja yhteyksien hankkimisesta ja ylläpidosta sekä näihin liittyvistä kustannuksista.

10.5. Käyttäjä ei saa (i) käyttää tai yrittää käyttää toisen henkilön Smartmile-käyttäjätiliä tai toisen henkilön maksuvälinetietoja Smartmile-palvelussa tai toisen henkilön maksuvälinettä ilman tämän toisen henkilön hyväksyntää; (ii) kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia Smartmile-palvelusta tai mistään siihen liittyvästä teknologiasta; (iii) takaisinmallintaa, purkaa, avata salausta tai muuten yrittää saada selville Smartmile-palvelun tai siihen liittyvien teknologioiden tai niiden osien lähdekoodia; (iv) poistaa tekijänoikeudesta tai tavaramerkeistä tai muista vastaavista oikeuksista kertovia merkintöjä Smartmile-palvelusta; (v) poistaa, peittää tai piilottaa mitään Smartmile-palveluun kuuluvaa mainosta; (vi) kerätä, käyttää, kopioida tai siirtää Smartmile-palvelusta saamaansa tietoa ilman Smartmilen etukäteistä kirjallista hyväksyntää; (vii) hyödyntää botteja tai muita automatisoituja työkaluja Smartmile-palvelun käyttämiseen; (viii) luoda käyttäjätiliä Smartmile-palveluun käyttäen toisen ihmisen tunnistetietoja tai muita virheellisiä tietoja; (ix) käyttää Smartmile-palvelua muiden kuin Smartmilen tarjoamien käyttöliittymien kautta (kuten Smartmilen internetsivu sekä Smartmile-sovellus).

10.6. Smartmilella on oikeus poistaa käyttäjä Smartmile-palvelusta välittömin vaikutuksin ja/tai olla hyväksymättä tai perua kaikki käyttäjän tekemät tilaukset mikäli (i) Käyttäjä väärinkäyttää Smartmile-palvelua tai aiheuttaa Smartmile-palvelun käyttäjille tai Yhteistyökumppanille vahinkoa, (ii) Käyttäjä jättää toistuvasti tilauksia noutamatta noutopisteistä tai ei toimi näistä käyttöehdoista johtuvien velvoitteidensa mukaisesti; (iii) Smartmilella on perusteltu epäilys tilauksen aitoudesta tai laillisuudesta.

10.7. Smartmile käsittelee käyttäjistä kerättyjä henkilötietoja tietosuojaselosteensa mukaisesti.

11. Voimassaolo ja irtisanominen

11.1. Nämä käyttöehdot ovat käyttäjään nähden voimassa niin kauan, kun Käyttäjä käyttää Smartmile-palvelua.

11.2. Käyttäjä voi lopettaa Smartmile-palvelun käyttämisen milloin tahansa. Smartmile voi lopettaa Smartmile-palvelun tarjoamisen pysyvästi tai väliaikaisesti milloin tahansa.

11.3. Käyttäjän tai Smartmilen lopettaessa Smartmile-palvelun tai Smartmilen muuttaessa palveluehtoja kaikki voimassa olevat tilaukset toimitetaan kuitenkin Käyttäjälle tilauksen tekohetkellä voimassa olleiden ehtojen mukaisesti.

12. Vastuunrajoitus

12.1. Smartmilen vastuu tilauksesta alkaa siitä, kun käyttäjän ja yhteistyökumppanin ostosopimuksen mukainen tilaus on luovutettu Smartmile-palveluun Smartmilen terminaalissa tai muussa Smartmilen ja yhteistyökumppanin sopimassa paikassa.

12.2. Smartmilen vastuu tilauksen katoamisesta tai vahingoittumisesta on rajattu enintään kahteenkymmeneen (20) euroon jokaista kilogrammaa tilauksen painoa kohti, tai enintään tilauksen arvoon, jos sen arvo on alle kaksikymmentä (20) euroa kilogrammalta ja aina enintään viiteensataan (500) euroon yhdeltä Tilaukselta.

12.3. Smartmilen tilauksen toimituksen viivästyksestä on rajattu tilausperusteisessa maksuohjelmassa enintään Smartmilen käyttäjältä tilauksen toimituksesta veloittamaan summaan tai kuukausiperusteisessa maksuohjelmassa enintään Smartmilen käyttäjältä vahingonkorvausvaatimusta edeltävän kuukauden aikana keräämän maksun summaan. Esittelyvaiheen aikana (kun Smartmile-palvelun käyttö on käyttäjälle maksutonta) Smartmile ei vastaa tilauksen toimituksen viivästyksestä.

12.4. Smartmile ei ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista, mukaan lukien menetetty liikevoitto, menetetty myynti, liiketoiminnan vähentyminen, menetetty tieto tai liiketoiminnan keskeytyminen.

13. Valitukset

13.1. Huomioithan, että Smartmile-palvelu voidaan keskeyttää tai pysyvästi tai väliaikaisesti lopettaa milloin tahansa.

13.2. Mikäli tilauksen toimituksessa on virheitä, voi käyttäjä ottaa yhteyttä Smartmilen asiakaspalveluun, joka toimii tilanteessa yhteistyökumppanin puolesta. Smartmileen saa yhteyden puhelimitse tai sähköpostitse edellä kohdassa 3 selostetussa osoitteessa.

13.3. Yhteistyökumppani on yksin vastuussa kaikista virheistä, jotka liittyvät käyttäjälle osoitetun tilauksen sisältöön tai muuten ostosopimuksen täyttämiseen.

14. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

14.1. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli olet Euroopan Unionin alueella asuva kuluttaja-asiakas, ei sinun vahingoksesi voida poiketa asuinmaasi pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä. Näistä käyttöehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan ensiasteena Espoon käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi kuitenkin aina nostaa kanteen ja olla vastaajana asuinpaikkansa alioikeudessa. Kuluttaja-käyttäjät voivat myös käyttää Euroopan Komission tarjoamaa verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua. Palvelu on saatavilla osoitteesta http://ec.europa.eu/odr. Suomalaisena kuluttajana voit riitatilanteessa kääntyä Kuluttajariitalautakunnan puoleen (ohjeita löydät osoitteista kuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi).

15. Muutokset Käyttöehtoihin

15.1. Smartmile voi muuttaa näitä käyttöehtoja.

15.2. Smartmile julkaisee muutetut käyttöehdot Smartmilen internetsivuilla ja ilmoittaa käyttäjälle käyttöehtojen muutoksesta Smartmile-palvelussa tai sähköpostitse siihen osoitteeseen, jonka käyttäjä on lisännyt Smartmile-palveluun. Jos käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, tulee käyttäjän lopettaa Smartmile-palvelun käyttö.

16. Siirrettävyys

16.1. Smartmilella on oikeus siirtää kaikki näistä käyttöehdoista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain konserniyhtiölleen, seuraajalleen tai Smartmile-palvelua koskevan liiketoiminnan ostajalle ilman Käyttäjän hyväksyntää.

16.2. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näistä käyttöehdoista johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kokonaan tai osittain.

Versio 100, voimassa 21.02.2018 alkaen