Smartmile

Algemene voorwaarden Smartmile

1. Algemene Voorwaarden

1.1 Door gebruik te maken van de Smartmile-service, aanvaardt de Gebruiker deze algemene voorwaarden en stemt hij ermee in deze na te leven bij het gebruik van de Smartmile-service. Maak geen gebruik van de Smartmile-service als u niet volledig akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Smartmile-service, niet op de koop- en leveringsovereenkomsten tussen Partners en Gebruikers. Als de Gebruiker een Smartmile-service gebruikt voor een bedrijf, vereniging of andere rechtspersoon, dient de Gebruiker die rechtspersoon te vertegenwoordigen.

2. Definities

“Partner” betekent een e-commerce-, transport- of postbedrijf of een andere Partner van Smartmile die een samenwerkingsovereenkomst sluit die voorziet in de levering van hun producten of hun transportnetwerk aan Gebruikers via Smartmile.

“Smartmile” betekent Smartmile Nederland B.V., Proostwetering 41, 3543 AC Utrecht, Nederland, KVK nummer 66127769, en Smart Mile Solutions Oy, Åkerlundinkatu 2 A, 33100 Tampere, Finland, KVK nummer 2834513-1, als u zich in Finland bevindt.

“Smartmile-app” betekent Smartmile’s digitale applicatie, genaamd Smartmile, waarmee u de dichtsbijzijnde Smartmile pakketautomaten kunt vinden. 

“Smartmile Service” betekent zowel de Smartmile applicatie, Smartmile website [smartmile.fi, smartmile.eu, smartmile.nl], Smartmile pakketautomaten en andere locaties die op de Smartmile websites worden genoemd, evenals gerelateerde telecommunicatie en logistieke diensten.

“Gebruiker” betekent een natuurlijke of rechtspersoon die Smartmile gebruikt.

3. Smartmile

 Voor Gebruikers in NederlandVoor Gebruikers in andere landen
Bedrijfsnaam:Smartmile Nederland B.V.Smart Mile Solutions B.V.
  
Bedrijfsadres:Proostwetering 41, 3543 AC Utrecht
Nederland
Proostwetering 41, 3543 AC Utrecht
Nederland
KVK nummer:6612776966127769
BTW nummer:NL856406247B01NL856406247B01
E-mailadres:klantenservice@smartmile.euklantenservice@smartmile.eu

4. Beschrijving van de Smartmile-service

4.1. Smartmile fungeert als intermediair tussen de Gebruiker en de Partners.

4.2. Wanneer een Gebruiker een bestelling doet uit de online winkel van een Partner, bestaat er een bindende overeenkomst tussen de Partner en de Gebruiker over de aankoop van producten en -diensten van Partners (“Koopovereenkomst”). Smartmile is niet verantwoordelijk voor het al dan niet voldoen aan de verplichtingen van de Partner.

5. Levering bestelling

5.1. Nadat de bestelling van de Gebruiker is geleverd in de Gebruikers opgegeven pakketautomaat, ontvangt de Gebruiker een unieke afhaalcode op het e-mailadres, geregistreerd bij de afzender. Als het e-mailadres van de Gebruiker niet bereikbaar is kan Smartmile of Partner de levering annuleren. 

5.2. De bestelling kan worden opgehaald uit de pakketautomaat binnen een week nadat de bestelling in het pakketautomaat geleverd is.

5.3. In de Smartmile pakketautomaten kunnen alleen pakketten worden geleverd waarvan de inhoud wettelijk is toegestaan om te worden vervoerd via het respectieve nationale postnetwerk, waarvan de maximale afmetingen 58 x 36 x 61 cm zijn en het gewicht niet meer is dan 31 kg. De Gebruiker moet ervoor zorgen dat zijn / haar bestellingen deze beperkingen niet overschrijden.

5.4. Bovendien kunnen er in de Smartmile pakketautomaten geen pakketten worden geleverd die niet voldoende en zorgvuldig zijn verpakt of waarvoor beperkingen gelden, rembourszending, leeftijdsverificatie, belastbare leveringen uit het buitenland of leveringen die een verificatie van uw identiteit vereisen.

5.5. Als de bestelling niet voldoet aan deze voorwaarden, kan Smartmile, naar eigen goeddunken, de bestelling aan de Partner retourneren. De Gebruiker kan dan de opslag-, retour- en transportkosten van de bestelling en andere gemaakte behandelingskosten in rekening worden gebracht.

5.6. Als het geselecteerde Smartmile pakketautomaat defect is vanwege een uitzonderlijk hoge bestelhoeveelheid, technische schade of andere reden, en de bestelling niet kan worden afgeleverd op het door de Gebruiker geselecteerde pakketautomaat wordt de bestelling naar een andere locatie van Smartmile of de Partner gebracht.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Smartmile-service of bijbehorende documentatie en delen daarvan zijn uitsluitend eigendom van Smartmile en / of zijn onderaannemers / licentiegevers. “Intellectuele eigendomsrechten” betekent de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten (inclusief de bescherming van databases en lijsten en rechten op de foto’s), octrooien, gebruiksmodellen, ontwerprechten, handelsmerken, handelsnamen, bedrijfsgeheimen en andere geregistreerde of niet-geregistreerde intellectuele eigendomsrechten.

7. Andere gebruiksvoorwaarden voor de Smartmile-service

7.1. Smartmile-service mag alleen worden gebruikt door mensen van 18 jaar of ouder.

7.2. De gebruiker moet alle toepasselijke wetgeving en andere voorschriften naleven tijdens het gebruik van de Smartmile-service, inclusief wetgeving inzake de aankoop van alcohol en tabak.

7.3. Smartmile heeft het recht om bestellingen te weigeren of te annuleren als (i) de Gebruiker misbruik maakt van de Smartmile-service of schade veroorzaakt aan de Smartmile-service of Partners; (ii) de Gebruiker herhaaldelijk nalaat om bestellingen uit de pakketautomaten te verzamelen of niet handelt in overeenstemming met zijn verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden; (iii) Smartmile heeft een redelijke twijfel over de authenticiteit of de wettigheid van de bestelling.

7.4. Smartmile behandelt persoonlijke informatie die van de Gebruikers is verzameld in overeenstemming met haar privacyverklaring

8. Geldigheid en beëindiging

8.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn geldig voor de Gebruiker zolang de Gebruiker de Smartmile-service gebruikt.

8.2. Wanneer de Gebruiker of Smartmile de Smartmile-services beëindigt of Smartmile de servicevoorwaarden wijzigt, worden alle bestaande bestellingen aan de Gebruiker geleverd, onder voorbehoud van de voorwaarden die van toepassing waren op het moment dat de bestelling werd geplaatst.

9. Beperking van aansprakelijkheid

9.1. De verantwoordelijkheid van Smartmile voor een pakket begint wanneer het pakket in een Smartmile Pakketautomaat is geladen en eindigt wanneer het pakket uit het Pakketautomaat wordt opgehaald.

9.2 De aansprakelijkheid van Smartmile voor verlies of beschadiging van goederen is beperkt tot maximaal 20 euro per kilogram gewicht van de goederen, of de waarde van de goederen als die minder is.

9.3. Smartmile en Partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, waaronder bedrijfswinst, netto-omzet, bedrijfsschade, verloren informatie of bedrijfsstagnatie.

10. Klachten

10.1. Houd er rekening mee dat de Smartmile-service op elk moment kan worden onderbroken of permanent of tijdelijk kan worden beëindigd.

10.2. Als er onregelmatigheden zijn bij de levering van de bestelling, kan de Gebruiker contact opnemen met de Smartmile klantenservice.

10.3. De Partner is als enige verantwoordelijk voor eventuele onregelmatigheden met betrekking tot de inhoud van de bestelling of anderszins voor de uitvoering van de koopovereenkomst.

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1 Op overeenkomsten van Smartmile is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepassing van de VN-Kooprecht is uitgesloten.

11.2 In het geval van een geschil zal enkel de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht bevoegd zijn om te oordelen over het geschil. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.
e terms and conditions applicable at the time the Order was made.

12. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

12.1. Smartmile kan deze algemene voorwaarden wijzigen.

12.2. Smartmile publiceert de gewijzigde voorwaarden op de Smartmile website. Als de Gebruiker de gewijzigde gebruiksvoorwaarden niet accepteert, moet de Gebruiker stoppen met het gebruik van Smartmile.

13. Overdraagbaarheid

13.1. Smartmile heeft het recht om alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden over te dragen aan haar Partners en gelieerde ondernemingen zonder toestemming van de Gebruiker.

13.2. De Gebruiker heeft niet het recht om alle of een deel van de rechten of verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden over te dragen.

Geldig vanaf 01.07.2017